obrázek
moudro Aloise Nebela
značení vozů | osobní vozy
A vůz 1. třídy
B vůz 2. třídy
AB vůz s 1. a 2. třídou
AR vůz 1. třídy s restauračním, bufetovým nebo barovým oddílem
ARD vůz 1. tř. s rest., bufet. nebo bar. oddílem a služeb. oddílem
BR vůz 2. třídy s restauračním, bufetovým nebo barovým oddílem
BRD vůz 2. tř. s rest., bufet. nebo bar. oddílem a služeb. oddílem
AD vůz 1. třídy se služebním oddílem
BD vůz 2. třídy se služebním oddílem
ABD vůz s 1. a 2. třídou se služebním oddílem
D služební vůz
DPost služební vůz s poštovním oddílem
Post poštovní vůz
BPost vůz 2. třídy s poštovním oddílem
Salon salónní vůz
WLA lůžkový vůz s místy 1. třídy
WLB lůžkový vůz s místy 2. třídy
WLAB lůžkový vůz s místy 1. a 2. třídy
WLAD lůžkový vůz s místy 1. třídy a služebním oddílem
WLBD lůžkový vůz s místy 2. třídy a služebním oddílem
WLABD lůžkový vůz s místy 1. a 2. třídy a služebním oddílem
WR restaurační vůz
SR společenský vůz
 
a dvounápravový vůz
b vůz pro tělesně postižené
c oddíly s místy k sezení, které lze upravit k ležení
d vůz s prostorem pro jízdní kola
ee zásobování elektrickou energií z průběžného vedení (CZ)
f vůz se zařízením k dálkovému ovládání hnacího vozidla – řídící vůz
g vůz s alternativním oddílem pro zaměstnance obsluhy vlaku
h vůz pro tělesně postižené
j nerozpojitelná jednotka
k individuální vytápění kamny
m vůz delší než 24,5 m
n vůz pro motorovou trakci, bez průběžného kabelu el. topení
o dvoupodlažní vůz (nepoužívá se u řad DD, MDD)
p vůz s uličkou uprostřed
r zvláštní výbava
s postranní ulička ve služebním voze nebo v osobním voze se služebním oddílem
s (vůz WLA) oddíly “speciál” - 1 lůžko v oddíle
t vůz s uličkou uprostřed
u úzkorozchodný vůz
v vůz s prostorem pro jízdní kola
x vůz lehké stavby pro motorové vlaky
z zásobování elektrickou energií z průběžného vedení (CZ)
xx Michal Uhler - Doktor | RSS kanál |