obrázek
moudro Aloise Nebela
značení vozů | nákladní vozy
DD otevřený patrový vůz pro přepravu automobilů
E otevřené vozy běžné stavby bočně a čelně výklopné
F otevřené vozy zvláštní stavby
G kryté vozy běžné stavby, s minimálně 8 větracími otvory
H kryté vozy zvláštní stavby
I vozy s tepelnou regulací, chladicí vozy s tepelnou izolací třídy IN, s výměnou vzduchu, s podlahovým roštem a schránami na led (3,5m3 a vice)
K plošinové vozy běžné stavby se sklopnými stěnami a krátkými klanicemi
L plošinové vozy zvláštní stavby
MD krytý jednopodlažní vůz pro přepravu automobilů
MDD krytý patrový vůz pro přepravu automobilů
O smíšené otevřené - plošinové vozy běžné stavby se sklopnými stěnami a klanicemi
R podvozkové plošinové vozy běžné stavby se sklopnými čelnicemi a klanicemi
S podvozkové plošinové vozy zvláštní stavby
T vozy s otevíratelnou střechou
U speciální vozy nezařaditelné do řad F, H, L, nebo S.
Z cisternové vozy s kovovými nádržemi pro přepravu tekutých nebo plynných látek
 
a (E, F, G, H, I, T, U, Z) čtyři nápravy; u článkových vozů a vozových jednotek těchto řad: s podvozky
a (L, O) třínápravový; u ř. L též: článkový vůz
a (S) se šesti nápravami
aa (E, F, G, H, I, T, U, Z) se šesti a více nápravami
aa (L) se čtyřmi nápravami; nebo: vozová jednotka
aa (S) s osmi nebo více nápravami
b (F) nezávislé nápravy velkoprostorový vůz, ložný objem 45m3 a více
b (G, T, H) velkoprostorový vůz
b (I) dvě nápravy ložná plocha 22 až 27m2
b (K) s dlouhými klanicemi
b (R) ložná délka 22m a více
b (L, S) nosný vůz pro přepravu středních PA-kontejnerů (podle vyhlášky UIC 590)
bb (H) velkoprostorový vůz
bb (I) nezávislé nápravy, ložná plocha větší než 27m2
c (E) s vykládacími klapkami v podlaze; podlaha však musí být plochá
c (F) vykládání samotíží (výsypný vůz), podle volby oboustranné, s možností dávkování,výsypné otvory vysoko položené
c (H, T) s čelními dveřmi
c (I) s háky na maso
c (L, S) oplenový vůz
c (U, Z) vykládání tlakem
cc (F) vykládání samotíží (výsypný vůz), podle volby oboustranné, s možností dávkování, výsypné otvory nízko položené
cc (H) s čelními dveřmi a vnitřním zařízením pro přepravu automobilů
d (H) s klapkami v podlaze vozu
d (I) na mořské ryby
d (L, S) vůz pro přepravu silničních vozidel, bez patra
d (T, U) vykládání samotíží (výsypný vůz), podle volby oboustranné, s možností dávkování, výsypné otvory vysoko položené
dd (T, U) vykládání samotíží (výsypný vůz), podle volby oboustranné, s možností dávkování, výsypné otvory nízko položené
e (H) dvoupodlažní vůz (pro samostatné vozy)
e (I) s elektrickým ventilátorem
e (L, S) patrové vozy pro přepravu silničních vozidel
e (R) sklopné bočnice
e (T) se světlou výškou dveřních otvorů nad 1,90m (pro samostatné vozy)
e (U) pro přepravu cementu
e (Z) s topným zařízením
e (článkové vozy F, H, T, U) trojdílný vůz
ee (H) se třemi a více podlahami
ee (článkové vozy F, H, I, T, U) se čtyřmi a více díly
f (F, H, I, L, O, S, T, U, Z) uzpůsobený pro dopravu z/do Velké Británie tunelem i trajektem
ff (F, H, I, L, O, S, T, U, Z) uzpůsobený pro dopravu z/do Velké Británie tunelem
fff (F, H, I, L, O, S, T, U, Z) uzpůsobený pro dopravu z/do Velké Británie trajektem
g (G, H, T, U) pro přepravu volně loženého obilí
g (I) strojně chlazený vůz
g (K, R) vůz pro přepravu kontejnerů (mimo kontejnery podle UIC 590)
g (L) vůz pro přepravu kontejnerů (mimo PA - kontejnery)
g (S) pro přepravu velkých kontejnerů s délkou do 60 stop (mimo PA - kontejnery)
g (Z) pro přepravu stlačených nebo zkapalněných plynů
gg (I) chladicí vůz chlazený tekutým plynem
gg (S) pro přepravu velkých kontejnerů s celkovou délkou nad 60 stop
h (G, H) na čerstvou zeleninu, s přídavnými větracími otvory v úrovni podlahy
h (I) s tepelnou izolací třídy IR
h (L, R, S, T) pro přepravu svitků plechu, ložených na ležato
hh (L, R, S, T) pro přepravu svitků plechu, ložených na stojato
i (H, T) s otevíratelnými bočními stěnami
i (I) chladicí vůz chlazený zařízením technického doprovodného vozidla
i (K, L, R, S) s pohyblivým krytem a pevnými čelnicemi
i (U) pro přepravu těžkých předmětů, které překračují maximální povolený náklad u vozů běžné stavby (zásilky s PLM – překročením ložné míry) – zejména vozy hlubinové, se střední mezerou nebo vanové
i (Z) s nekovovou nádrží
ii (I) technické doprovodné vozidlo – vůz s chladicím strojem, s prostorem na spaní nebo s opravnou
l (E) bočně nevýklopný
l (F, T, U) vykládání samotíží (výsypný vůz), současně oboustranné, jednorázové, výsypné otvory vysoko položené
l (G) méně než 8 větracích otvorů
l (H) s posuvnými příčkami (mezistěnami) na oddělení nákladu
l (I) vůz s tepelnou izolací, bez schránek na led
l (K, L, O, R, S) bez klanic
ll (F, T, U) vykládání samotíží (výsypný vůz), současně oboustranné, jednorázové, výsypné otvory nízko položené
ll (H) s uzávorovatelnými posuvnými příčkami (mezistěnami) na oddělení nákladu
o (E) čelně nevýklopný
o (F, T, U) vykládání samotíží (výsypný vůz), středové, jednorázové, výsypné otvory vysoko položené
o (G, H) dvě nápravy ložná délka pod 12m, ložný objem nad 70m3 o (I) se schránami na led o celkovém objemu pod 3,5m3
o (K, L, O) s pevnými stěnami
o (R) s pevnými čelními stěnami nižšími než 2m
o (S) kloubový vůz se třemi dvounápravovými podvozky
o (článkové vozy a voz. jednotky L, S, Z) trojdílný vůz
oo (F, T, U) vykládání samotíží (výsypný vůz), středové, jednorázové, výsypné otvory nízko položené
oo (R) s pevnými čelními stěnami výšky alespoň 2m
oo (článkové vozy a voz. jednotky I) trojdílný vůz
oo (článkové vozy a voz. jednotky L, S, Z) se čtyřmi a více prvky
p (F, T, U) vykládání samotíží (výsypný vůz), středové, s možností dávkování, výsypné otvory vysoko položené
p (I) bez podlahového roštu
p (K, L, S) beze stěn
p (R) bez čelnic
pp (F, T, U) vykládání samotíží (výsypný vůz), středové, s možností dávkování, výsypné otvory nízko položené
pp (K, R) s odebíratelnými stěnami
q elektrické topné vedení
qq elektrické topné vedení a top. zařízení pro všechna napětí
r (F, H, I, S, T, U, Z)DD otevřený patrový vůz pro přepravu automobilů
r (dvoudílné článkové vozy a voz. jednotky L) ložná délka nad 27m
rr (F, H, I, S, T, U, Z) vozová jednotka
s maximální povolená rychlost naloženého vozu 100km/h
ss maximální povolená rychlost naloženého vozu 120km/h článkový vůz
r (dvoudílné článkové vozy a voz. jednotky L) ložná délka nad 27m
rr (F, H, I, S, T, U, Z) vozová jednotka
s maximální povolená rychlost naloženého vozu 100km/h
ss maximální povolená rychlost naloženého vozu 120km/h
xx Michal Uhler - Doktor | RSS kanál |