obrázek
moudro Aloise Nebela
návěsti | návěsti speciálního určení
návěst
vypněte proud » (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s černým orámováním a bílým okrajem, uvnitř znak v podobě písmena "U" s přerušenými svislými čarami) přikazuje:
a) strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla ukončit odběr trakčního proudu, vypnout pomocné pohony a elektrické vytápění vlaku nejpozději v úrovni této návěsti;
b) strojvedoucímu motorového hnacího vozidla vypnout elektrické vytápění vlaku na neelektrizované trati. Na elektrizovaných tratích návěst "vypněte proud" neplatí pro obsluhu elektrického topení z motorových hnacích vozidel; lze vytápět bez omezení
 
návěst
zapněte proud » (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s černým orámováním a bílým okrajem, uvnitř znak v podobě pímena "U") dovoluje:
a) strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla začít odebírat trakční proud, zapnout pomocné pohony a zapnout elektrické vytápění vlaku, když elektrické hnací vozidlo mine tuto návěst;
b) strojvedoucímu motorového hnacího vozidla na neelektrizované trati zapnout elektrické vytápění vlaku, když celý vlak minul tuto návěst. Na elektrizovaných tratích návěst Zapněte proud neplatí pro obsluhu elektrického topení z motorových hnacích vozidel; lze vytápět bez omezení
 
návěst
všechny koleje bez trakčního vedení » (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s černým orámováním a bílým okrajem, uvnitř bílý čtverec postavený na vrcholu s bílým středem) upozorňuje na to, že dále jsou všechny koleje bez trakčního vedení, nebo že následující úsek trakčního vedení není sjízdný a přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem nejpozději v úrovni této návěsti. Při umístění této návěsti u výhybky vyjadřuje pro všechny směry jízdy přes výhybku koleje bez trakčního vedení
 
návěst
kolej v přímém směru bez tr. vedení » (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s černým orámováním a bílým okrajem, uvnitř dvě strany čtverce s vrcholem směřujícím vzhůru a mezi stranami uprostřed bílý střed) upozorňuje na to, že v přímém směru jsou koleje bez trakčního vedení, nebo že následující úsek trakčního vedení není sjízdný a přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem nejpozději v úrovni této návěsti. Při umístění této návěsti u výhybky vyjadřuje pro přímý směr jízdy přes výhybku kolej bez trakčního vedení
 
návěst
kolej ve směru doprava bez tr. vedení » (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s černým orámováním a bílým okrajem, uvnitř dvě strany čtverce s vrcholem směřujícím doprava a mezi stranami uprostřed bílý střed) upozorňuje na to, že ve směru doprava jsou koleje bez trakčního vedení, nebo že následující úsek trakčního vedení není sjízdný a přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem nejpozději v úrovni této návěsti. Při umístění této návěsti u jednoduché výhybky vyjadřuje pro směr jízdy přes výhybku vedlejším směrem doprava kolej bez trakčního vedení; u křižovatkové výhybky pro směr jízdy přes výhybku přímým směrem zleva doprava nebo vedlejším směrem zprava doprava kolej bez trakčního vedení
 
návěst
kolej ve směru doleva bez tr. vedení » čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s černým orámováním a bílým okrajem, uvnitř dvě strany čtverce s vrcholem směřujícím doleva a mezi stranami uprostřed bílý střed) upozorňuje na to, že ve směru doleva jsou koleje bez trakčního vedení, nebo že následující úsek trakčního vedení není sjízdný a přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem nejpozději v úrovni této návěsti. Při umístění této návěsti u jednoduché výhybky vyjadřuje pro směr jízdy přes výhybku vedlejším směrem doleva kolej bez trakčního vedení; u křižovatkové výhybky pro směr jízdy přes výhybku přímým směrem zprava doleva nebo vedlejším směrem zleva doleva kolej bez trakčního vedení
 
návěst
připravte se ke stažení sběrače » čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s černým orámováním a bílým okrajem, uvnitř dva krátké vodorovné pruhy umístěné symetricky, levý ve spodní a pravý v horní části desky) předvěstí strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla návěst "stáhněte sběrač", "všechny koleje bez trakčního vedení", "kolej v přímém směru bez tračního vedení", "kolej ve směru doprava bez trakčního vedení", "kolej ve směru doleva bez trakčního vedení"
 
návěst
stáhněte sběrač » (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s černým orámováním a bílým okrajem, uvnitř znak tvořený vodorovným pruhem v úhlopříčce) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla jízdu se staženým sběračem nejpozději v úrovni této návěsti
 
návěst
zdvihněte sběrač » (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s černým orámováním a bílým okrajem, uvnitř znak tvořený svislým pruhem v úhlopříčce) dovoluje strojvedoucímu jízdu se zdviženým sběračem, když elektrické hnací vozidlo mine tuto návěst
 
návěst
začátek stejnosměrné trakční soustavy » (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s černým orámováním a bílým okrajem, uvnitř znak tvořený dvěma vodorovnými pruhy symetricky umístěnými v úhlopříčce) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidla vypnout hnací vozidlo jiné proudové soustavy než stejnosměrné trakční soustavy 3 kV z činnosti, u vícesystémového hnacího vozidla přepnout na příslušnou trakční soustavu
 
návěst
začátek jednofázové trakční soustavy » (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s černým orámováním a bílým okrajem, uvnitř znak tvořený bílou sinusovkou symetricky umístěnou na vodorovné úhlopříčce) přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidlo vypnout hnací vozidlo jiné proudové soustavy než proudové soustavy 25 kV, 50 Hz z činnosti, u vícesystémového hnacího vozidla přepnout na příslušnou trakční soustavu
 
návěst
začátek jednofázové trakční soustavy » (čtvercová, na vrcholu postavená modrá deska s černým orámováním a bílým okrajem, uvnitř znak tvořený bílou sinusovkou symetricky umístěnou na vodorovné úhlopříčce, nad ní bílá číslice "15") přikazuje strojvedoucímu elektrického hnacího vozidlo vypnout hnací vozidlo jiné proudové soustavy než proudové soustavy 15 kV, 16 2/3 Hz z činnosti, u vícesystémového hnacího vozidla přepnout na příslušnou trakční soustavu
 
návěst
začátek snížené výšky trolejového drátu » (čtvercová, na vrcholu postavená oranžová deska s černým orámování a bílým okrajem, na ní černý blesk směřující dolů symetricky umístěný k svislé úhlopříčce, nad ním je jedna bílá odrazka; pod oranžovou deskou je obdélníková, na delší straně postavená bílá deska s černým číslem udávajícím skutečnou výšku trolejového dátu na nejnižším místě) upozorňuje na začátek snížené výšky trolejového drátu a přikazuje strojvedoucímu motorového vozu pro údržbu trakčního vedení zastavit, je-li izolovaná plošina obsazena zaměstnancem; v jízdě smí pokračovat jen se svolením vedoucího pracovní skupiny
 
návěst
konec snížené výšky trolejového drátu » (bílá čtvercová černě orámovaná deska s bílým okrajem, postavená na vrcholu) upozorňuje na konec úseku se sníženou výškou trolejového drátu
 
návěst návěst  návěst návěst
návěst návěst  návěst návěst
vlak se blíží k samostatné předvěsti » (bílá čtvercová nebo obdélníková deska, s černými pruhy šikmo vpravo vzhůru) upozorňuje na vzdálenost k samostatné předvěsti vjezdového, cestového či odjezdového návěstidla nebo na vzdálenost k návěstidlu tabulka s křížem, která nahrazuje samostatnou předvěst hlavního návěstidla
 
návěst návěst  návěst návěst
návěst návěst  návěst návěst
vlak se blíží k samostatné předvěsti » (bílá čtvercová nebo obdélníková deska, s černými vodorovnými pruhy vpravo vzhůru) upozorňuje na vzdálenost k samostatné předvěsti oddílového nebo krycího návěstidla nebo na vzdálenost k návěstidlu tabulka s křížem, která nahrazuje samostatnou předvěst hlavního návěstidla
 
návěst návěst návěst
vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu » (černá čtvercová nebo obdélníková na kratší straně postavená deska s bílým okrajem a na ní bílé rovnostranné trojúhelníky z odrazek, postavené na základně) upozorňuje na vzdálenost k hlavnímu návěstidlu v traťových úsecich s nedostatečnými rozhledovými poměry
 
návěst
vlak se blíží k zastávce » (bílá obdélníková deska se třemi šikmými černými pruhy postavená na delší straně) upozorňuje na umístění zastávky
 
návěst
konec nástupiště » (bílá obdélníková deska s černým okrajem postavená na delší straně) upozorňuje na místo, před kterým musí co nejblíže zastavit první vozidlo s cestujícími (nebo zavazadly) vlaku, který má v určeném místě pobyt
 
návěst
začátek ozubnice » (bílá obdélníková deska, postavená na delší straně, s černým okrajem a uprostřed černý obrázek ozubnice) upozorňuje na místo, kde najíždí ozubené kolo hnacího vozidla na ozubnici
 
návěst
konec ozubnice » (bílá obdélníková deska, postavená na delší straně, s černým okrajem a uprostřed černý obdélník na delší straně) upozorňuje na místo, kde ozubené kolo hnacího vozidla opouští ozubnici
 
návěst
kilometrická poloha » (bílá obdélníková na kratší straně postavená deska nebo čtvercová deska s černým horním číslem uvádějícím kilometrickou polohu a pod ním černým číslem uvádějícím hekometrickou polohu) informuje o poloze místa na trati
 
návěst
stoupání tratě » (černá na kratší straně postavená obdélníková desky, uvnitř které je bílý rovnostranný pětiúhelník postavený na základně a v něm černé číslo uvádějící délku úseku v metrech a nad ním červené číslo uvádějící sklon v promilích) informuje o stoupání v přilehlém úseku tratě
 
návěst
rovina » (černá na kratší straně postavená obdélníková deska, uvnitř v horní části bílý obdélník a v něm černé číslo uvádějící délku úseku v metrech) informuje o úseku tratě v rovině
 
návěst
klesání tratě » (černá na kratší straně postavená obdélníková deska, uvnitř které je bílý rovnostranný pětiúhelník, postavený na vrcholu a v něm černé číslo uvádějící délku úseku v metrech a pod ním červené číslo uvádějící sklon v promilích) informuje o klesání v přílehlém úseku tratě.
 
návěst
místo zastavení » (bílá obdélníková deska, postavená na delší straně, s červeným okrajem) přikazuje strojvedoucímu zastavit čelo vjíždějícího zastavujícího vlaku nebo vjíždějícího PMD do dopravny s kolejovým rozvětvením před touto návěstí
 
návěst návěst
vlak se blíží k přejezdníku » (bílá čtvercová nebo na kratší straně postavená obdélníková deska s černým okrajem a jedním svislým černým pruhem uprostřed; kryje-li přejezdník více než jeden přejzd, je v horní části vzdálenostního upozorňovadla přejezdníku vyznačen černou číslicí s bílými odrazkami počet krytých přejezdů) upozorňuje na vzdálenost k přejezdníku, nebo i na počet přejezdů vybavených PZZ, jejichž stav přejezdník návěstí, je-li počet přejezdů více než jeden
 
návěst
přepněte VZ na kmitočet 50 Hz » (černá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem; na desce bílá písmena "VZ" a číslice "5", udávající kmitočet 50 Hz, doplněné bílými odrazkami) přikazuje přepnout přepínač kmitočtu do polohy 50 Hz
 
návěst
přepněte VZ na kmitočet 75 Hz » (černá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem; na desce bílá písmena "VZ" a číslice "7", udávající kmitočet 75 Hz, doplněné bílými odrazkami) přikazuje přepnout přepínač kmitočtu do polohy 75 Hz
 
návěst
přepněte kanálovou skupinu » (bílá, na delší straně postavená deska, na ní černé číslo uvádějící kanálovou skupinu, nad číslem symbol telefonního sluchátka) Přikazuje přepnout vlakový rádiový systém na stanovenou kanálovou skupinu. Tato návěst je určena pro doprovod vlaku v případě možnosti rádiového spojení se zaměstnancem řídícím dopravu
 
návěst
začátek práce postrku » (bílá černě orámováná čtvercová deska s černým šípem směřujícím vzhůru) přikazuje strojvedoucímu postrkového a vloženého hnacího vozidla začít vyvíjet tažnou sílu
 
návěst
konec práce postrku » (bílá černě orámováná čtvercová deska s černým šípem směřujícím dolů) přikazuje strojvedoucímu postrkového a vloženého hnacího vozidla ukončit vyvíjení tažné síly
 
návěst
hranice pro návrat vozidel z širé trati » (bílá černě orámovaná čtvercová deska se dvěma černými šípy směřujícími dolů) přikazuje strojvedoucímu hnacího vozidla, za které místo na širé trati musí dojet se všemi vozidly pro uvolnění úseku ovlivňujícího PZS. Tato návěst musí být umístěna v místě za PZS, odkud se pravidelně vracejí vlaky nebo PMD ze širé trati
xx Michal Uhler - Doktor | RSS kanál |