obrázek
moudro Aloise Nebela
návěsti | změna stavebně tech. a provozních parametrů
návěst
traťová rychlost » (bílá, na delší straně postavená obdélníková deska a na ní černé číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu vedoucího hnacího vozidla nepřekročit rychlost udanou číslem od tohoto návěstidla (rychlostníku)
 
návěst
traťová rychlost » (bílý terč a na něm černé číslo s bílými odrazkami) přikazuje strojvedoucímu vedoucího hnacího vozidla nepřekročit rychlost udanou číslem od tohoto návěstidla (rychlostníku), při jízdě vlaku nebo posunového dílu, ve kterém je zařazeno hnací vozidlo skupiny přechodnosti "3"
 
návěst
traťová rychlost » (bílá, na delší straně postavená deska s černým číslem a bílými odrazkami, nad ní žluté rameno s bílými příčnými pruhy a s černým okrajem směřujícím vpravo šikmo dolů, ve žlutých polích žluté odrazky) přikazuje strojvedoucímu vlaku nákladní dopravy a služebního vlaku nepřekročit rychlost udanou číslem od tohoto návěstidla (rychlostníku), dokud poslední vozidlo vlaku nemine přilehlý most
 
návěst
traťová rychlost » (bílá, na delší straně postvená obdélníková deska, na ní černé číslo s bílými odrazkami, nad číslem černý obraz lokomotivy v bílém poli) přikazuje strojvedoucímu vedoucího hnacího vozidla nepřekročit rychlost udanou číslem na návěstidle (rychlostníku) a dovoluje strojvedoucímu zvyšovat rychlost, jakmile vedoucí hnací vozidle (při sunutí první vozidlo) mine tuto návěst
 
návěst
očekávejte traťovou rychlost » (žlutý, na vrcholu postavený trojúhelníkový štít s bílým okrajem, na štítu černé číslo se žlutými odrazkami, mající hodnotu desetiny čísla následující traťové rychlosti) předvěstí strojvedoucímu snížení rychlosti od nejbližšího následujícího rychlostníku, který má návěst vyjádřenu deskou a číslem
 
návěst
očekávejte traťovou rychlost » (žlutý terč, s bílým okrajem, na terči černé číslo se žlutými odrazkami, mající hodnotu desetiny čísla následující traťové rychlosti) předvěstí strojvedoucímu snížení rychlosti od nejbližšího následujícího rychlostníku, který má návěst vyjádřenu terčem s číslem
 
návěst
očekávejte traťovou rychlost » (žlutý, na vrcholu postavený trojúhelníkový štít, s bílým okrajem, na štítu černé číslo se žlutými odrazkami, mající hodnotu desetiny čísla následující traťové rychlosti, nad ním žluté rameno s bílými příčnými pruhy a s černým okrajem směřujícím vpravo šikmo dolů, ve žlutých polích žluté odrazky) převěstí strojvedoucímu snížení rychlosti od nejbližšího následujícího rychlostníku, který platí pro vlaky nákladní dopravy, služební vlak a přilehlý most
 
návěst
očekávejte pomalou jízdu » (žlutý trujúhelníkový štít s bílým okrajem, na štítu černé číslo mající hodnotu desetiny čísla následující rychlosti pomalé jízdy, přednostně umístěn na vrcholu; při nedostatku místa může být nízký štít postaven na základně; na stožáru návěstidla dvě žluté odrazky kruhového tvaru šikmo pod sebou, levá výše, při nedostatku místa na zvláštním stožáru vpravo vedle návěstidla) předvěstí strojvedoucímu návěst Začátek pomalé jízdy a rychlost pomalé jízdy. Je-li třeba nařídit pomalou jízdu nejvíce 5 km.h-1, použije se zlomku (1/2).
 
návěst
začátek pomalé jízdy » (žlutá, na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým okrajem a s černým písmenem "Z") přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost pomalé jízdy
 
návěst
konec pomalé jízdy » (bílá, na kratší straně postavená obdélníková deska s černým písmenem "K") upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda. Strojvedoucí smí zvyšovat rychlost teprve tehdy, když poslední vozidlo soupravy mine návěst "konec pomalé jízdy". Na jednokolejné širé trati se tato návěst může umístit vlevo na vstřícném návěstidle pomalé jízdy, na opačné straně je návěst "začátek pomalé jízdy"
 
návěst
očekávejte dočasnou pomalou jízdu » (jako návěst "očekávejte pomalou jízdu", doplněná nad ní o žlutou obdélníkovou desku postavenou na delší straně, uprostřed s černým písmenem "T") je s časově vymezenou platností písemným rozkazem a předvěstí strojvedoucímu návěst "začátek dočasné pomalé jízdy" a rychlost dočasné pomalé jízdy
 
návěst
začátek dočasné pomalé jízdy » (jako návěst "začátek pomalé jízdy", doplněnánad ní o žlutou obdélníkovou desku postavenou na delší straně, uprostřed s černým písmenem "T") je s časově vymezenou platností písemným rozkazem a přikazuje strojvedoucímu od tohoto návěstidla nepřekročit rychlost dočasné pomalé jízdy
 
návěst
konec dočasné pomalé jízdy » (jako návěst "konec pomalé jízdy", doplněná nad ní o žlutou obdélníkovou desku postavenou na delší straně, uprostřed s černým písmenem "T") je s časově vymezenou platností písemným rozkazem a upozorňuje strojvedoucího na místo, kde končí pomalá jízda. Strojvedoucí smí zvyšovat rychlost teprve tehdy, když poslední vozidlo soupravy mine tuto návěst
 
návěst
neplatné návěstidlo » (indikátor s bílým pootočeným křížem o 45°) upozorňuje na neplatnost návěstidla
 
návěst
neplatné návěstidlo » (na návěstidle dvě zkřížené bílé latě umístěné jako bílý pootočený kříž o 45°) upozorňuje na neplatnost návěstidla
xx Michal Uhler - Doktor | RSS kanál |