obrázek
moudro Aloise Nebela
návěsti | návěsti varovných návěstidel
návěst  návěst
pískejte » (kolík se střídavě červenými a bílými pruhy, v červených pruzích bílé odrazky nebo střídavě červené a bílé pruhy z odrazek) přikazuje strojvedoucímu nebo zaměstnanci v čele vlaku, popř. sunutého posunového dílu, dávat za jízdy od výstražného kolíku s krátkými přestávkami návěst "pozor"
 
návěst  návěst
pískejte » (kolík se střídavě červenými a bílými pruhy, v červených pruzích bílé odrazky nebo střídavě červené a bílé pruhy z odrazek; na vrcholu žlutá obdélníková deska postavená na delší straně, uprostřed s černým písmenem "D") je návěst s časově vymezenou platností od 6.00 - 18.00 h a přikazuje strojvedoucímu nebo zaměstnanci v čele vlaku, popř. sunutého posunového dílu, dávat za jízdy od výstražného kolíku s krátkými přestávkami návěst "pozor"
 
návěst  návěst
pískejte » (kolík se střídavě červenými a bílými pruhy z odrazek; na vrcholu kolíků žlutá obdélníková deska postavená na delší straně, uprostřed s černými čísly, které uvádějí kilometrickou polohu následujícího přejezdu) je návěst, která má platnost jen při zpravení strojvedoucího o poruše PZZ nebo při zpravení o aktivaci dočasného přejezdu a přikazuje strojvedoucímu nebo zaměstnanci v čele vlaku, popř. sunutého posunového dílu, dávat za jízdy od výstražného kolíku s krátkými přestávkami návěst "pozor", dokud čelo prvního vozidla nemine uvedený přejezd
xx Michal Uhler - Doktor | RSS kanál |