obrázek
moudro Aloise Nebela
návěsti | návěsti přidružených návěstidel
návěst  návěst
stanoviště samostatné předvěsti » (bílá čtvercová nebo na kratší straně postavená obdélníková deska, s černým orámováním, na ní dva černé šípy nad sebou s hroty obrácenými proti sobě) upozorňuje na umístění samostatné předvěsti k vjezdovému, cestovému nebo odjezdovému návěstidlu
 
návěst  návěst
stanoviště samostatné předvěsti » (bílá čtvercová nebo na kratší straně postavená obdélníková deska, s černým orámováním, na ní černý kříž) upozorňuje na umístění samostatné předvěsti oddílového a krycího návěstidla
 
návěst  návěst
hlavní návěstidlo je na opačné straně » (v úrovni hlavního návěstidla, které je na opačné straně koleje, bílá čtvercová nebo na kratší straně postavená obdélníková deska s červeným trojúhelníkem směřujícím k hlavnímu návěstidlu, ramena trojúhelníku jsou ohraničena bílými odrazkami) upozorňuje na mimořádné umístění hlavního návěstidla
 
návěst  návěst
samostatná předvěst je na opačné straně » (v úrovni samostatné předvěsti, která je na opačné straně koleje, černá čtvercová nebo na kratší straně postavená obdélníková deska se žlutým trojúhelníkem směřujícím k samostatné předvěsti, ramena trojúhelníku jsou ohraničena bílými odrazkami) upozorňuje na mimořádné umístění samostatné předvěsti
 
návěst  návěst
přejezdník je na opačné straně » (v úrovni přejezdníku, který je na opačné straně koleje, černá čtvercová nebo na kratší straně postavená obdélníková deska s bílým trojúhelníkem směřujícím k přejezdníku, ramena trojúhelníku jsou ohraničena bílými odrazkami) upozorňuje na mimořádné umístění přejezdníku
 
návěst
zákaz výpravy vlaku návěstidlem » (na stožáru hlavního návěstidla bílá čtvercová deska s černým orámováním, na desce je černý šikmý pruh směřující z levého dolního rohu do pravého horního rohu) upozorňuje na skupinové hlavní návěstidlo a zakazuje výpravu vlaku tímto návěstidlem
xx Michal Uhler - Doktor | RSS kanál |