železnice
moudro Aloise Nebela
Železniční trať č. 153 spojuje Zvolen na středním Slovensku přes Krupinu s regionem Hont a městem Šahy na slovensko-maďarské hranici, odkud úvratí pokračuje do obce Čata, kde se napojuje na trať č. 152 Levice–Štúrovo. Trať vznikala postupně ve třech etapách.
 
Nejstarší je úsek Čata–Šahy, který byl uveden do provozu v roce 1886, čímž byly Šahy napojeny přes Čatu a Štúrovo na hlavní železniční trať do Bratislavy. Z Šiah byla železnice následně budována východním směrem do Balážských Ďarmot a dále do Lučenca s napojením na trať do Budapešti. V roce 1899 byl otevřen úsek směřující na sever do Krupiny. Po rozpadu Rakouska-Uherska připadlo území jižně od řeky Ipeľ Maďarsku a tím i železnice ze Šiah na východ do Lučenca. Po vzniku Československa bylo nutné dobudovat železniční síť orientovanou dovnitř republiky a železničně napojit jižní oblasti středního Slovenska s centrem ve Zvolenu. K tomu došlo v roce 1925 zprovozněním posledního úseku současné trati č. 153, a to Krupina–Zvolen.
 
Železniční trať č. 153 je jednokolejná, neelektrifikovaná, s celkovou délkou 106 km. Včetně výchozí a konečné má 28 stanic či zastávek, ne všechny jsou však obsluhovány. Trať prochází dvěma tunely – nedaleko Zvolena (Neresnický tunel) a Krupiny (Pod Vlčkom). V roce 2003 byla v rámci redukce osobní železniční dopravy zastavena pravidelná osobní doprava i zde, obnovena byla v roce 2019.
 
obrázek
746.001-7
Breziny
13.05.2011
obrázek
812.002-8
Michalková
28.10.2022
obrázek
812.002-8
Breziny
28.10.2022
obrázek
812.006-9
Devičie
28.07.2020
obrázek
812.006-9
Devičie
28.07.2020
obrázek
812.006-9
Devičie
29.07.2020
obrázek
812.006-9
Krupina
30.07.2020
obrázek
812.006-9
Breziny
27.10.2022
obrázek
812.006-9
Krupina
27.10.2022
obrázek
812.009-3
Ipeľský Sokolec
02.08.2022
obrázek
812.009-3
Ipeľský Sokolec
02.08.2022
obrázek
812.009-3
Ipeľský Sokolec
02.08.2022
obrázek
812.009-3
Preseľany nad Ipľom
02.08.2022
obrázek
812.011-9
Breziny
28.12.2021
obrázek
812.012-7
Krupina
01.08.2022
obrázek
812.012-7
Podzámčok
04.08.2022
obrázek
812.013-5
Devičie
30.07.2020
obrázek
812.013-5
Krupina
30.07.2020
obrázek
812.013-5
Hontianske Tesáre
29.07.2021
obrázek
812.013-5
Krupina
27.10.2022
obrázek
812.013-5
Hontianske Tesáre
27.10.2022
obrázek
812.013-5
Hontianske Tesáre
27.10.2022
obrázek
812.013-5
Breziny
27.10.2022
obrázek
812.017-6
Dobrá Niva
13.06.2019
obrázek
812.017-6
Hontianske Tesáre
13.06.2019
obrázek
812.017-6
Dobrá Niva
13.06.2019
obrázek
812.019-2
Breziny
14.04.2022
obrázek
812.030-9
Krupina
14.04.2022
obrázek
812.030-9
Podzámčok
14.04.2022
obrázek
812.030-9
Breziny
28.10.2022
obrázek
812.033-3
Devičie
28.07.2020
obrázek
812.033-3
Breziny
28.12.2021
obrázek
812.033-3
Devičie
03.08.2022
obrázek
812.045-7
Bielovce
28.07.2022
obrázek
812.045-7
Pastovce
28.07.2022
obrázek
812.045-7
Vyškovce nad Ipľom
28.07.2022
obrázek
812.058-0
Breziny
28.07.2021
obrázek
813.029-0
Michalková
28.12.2021
obrázek
813.036-5
Breziny
04.08.2022
obrázek
813.102-1
Slatina
14.06.2019
obrázek
813.102-1
Breziny
14.06.2019
obrázek
813
Devičie
10.05.2019
obrázek
813.118-1
Dobrá Niva
13.06.2019
obrázek
813.118-1
Podzámčok
13.06.2019
obrázek
913.111-1
Podzámčok
14.06.2019
obrázek
913.118-6
Hontianske Tesáre
13.06.2019
obrázek
913.118-6
Dvorníky
14.06.2019
obrázek
MUV 69.048
Krupina
14.04.2022
patička