železnice
moudro Aloise Nebela
Železniční vlečka Brněnských veletrhů a výstav (BVV) spojovala stanici Brno dolní nádraží s areálem BVV na brněnském Výstavišti. Celková délka vlečky byla 2,8 km, z toho 1,5 km vedlo po silniční komunikaci brněnského vnitřního okruhu (silnice I/42), což vlečku činilo unikátní. Železnice jako součást veřejné pozemní komunikace se v České republice vyskytuje už jen v Bechyni – most Bechyňská duha (foto, foto), a v Lískovci u Frýdku-Místku. Ani v jednom případě však nejde o tak dlouhý úsek souběhu železnice a silnice a ani v jednom případě není komunikace tak rušná, jako ulice v centru Brna.
 
Vlečka vycházela ze západní části brněnského dolního nádraží, kde se nacházelo předávací kolejiště vlečky. Pokračovala pod železničním viaduktem v jižní části brněnského hlavního nádraží a u křižovatky ulic Poříčí a Heršpická zaústila do čtyřproudé komunikace ulice Poříčí. Středem ulice Poříčí vedla 1,5 km až k hotelu Voroněž, kde opět odbočila na samostatné těleso, které ji dovedlo až do areálu Výstaviště, kde se kolejově větvila. Při průchodu ulicí Poříčí vlečka dvakrát křižovala tramvajovou trať, na křižovatce Poříčí × Křížová se nacházela kolejová spojka vlečky s tramvajovou sítí.
 
Historie vlečky se datuje do roku 1889, kdy byla vybudována jako součást městské sítě vleček obsluhovaných parnímu tramvajemi. Tehdy vycházela z ulice Křížová z tramvajové trati k Ústřednímu hřbitovu a vedla do Bauerova cukrovaru stojícího v místech dnešního Výstaviště. Následně byla vlečka rozšířena o odbočku do smaltovny. Po ukončení činnosti cukrovaru, zastavení provozu do smaltovny a se vznikem a rozvojem Výstaviště, byla vlečka převzata BVV a v roce 1957 prodloužena až na dolní nádraží, čímž získala svoji konečnou podobu, která je zachycená i na snímcích. Vlečka byla využívána k zásobování BVV, návozu exponátů, zejména při Mezinárodních strojírenských veletrzích, či při zvláštních a nostalgických jízdách.
 
V souvislosti s výstavbou nového brněnského hlavního nádraží v místech současného dolního nádraží se začalo hovořit o zrušení vlečky, kdy se v projektech již nepočítalo s napojením vlečky do železniční sítě. Nakonec však došlo k jejímu zrušení mnohem dříve z důvodu kolize s budovanými protipovodňovými opatřeními na řece Svratce, v jejímž těsném sousedství vlečka vedla. K úřednímu zrušení vlečky došlo 1. listopadu 2022.
 
obrázek
750.118-2
Brno, ul. Poříčí
12.09.2003
obrázek
750.118-2
Brno, ul. Poříčí
12.09.2003
obrázek
750.118-2
Brno, ul. Poříčí
12.09.2003
obrázek
750.143-0
Brno, ul. Poříčí
10.01.2004
obrázek
T 478.1001
Brno, ul. Poříčí
20.09.2002
obrázek
T 478.1001
Brno, ul. Poříčí
15.09.2005
obrázek
T 478.1001
Brno, ul. Poříčí
15.09.2005
obrázek
T 478.1001
Brno, ul. Poříčí
15.09.2005
obrázek
T 478.1001
Brno, ul. Poříčí
15.09.2005
obrázek
754.045-3
Brno, ul. Poříčí
04.11.2003
obrázek
840.004-6
Brno, ul. Poříčí
12.09.2003
obrázek
354.1217
Brno, ul. Poříčí
13.01.2005
obrázek
354.1217
Brno, ul. Poříčí
15.01.2005
obrázek
433.001
Brno, ul. Poříčí
10.01.2004
patička